Как социалните мрежи оказват влияние върху нашето психично здраве и възприемане на света?

Сайтовете за социални контакти в днешно време се използват от всеки четвърти човек на планетата. Това изглежда напълно нормално като цяло, но някои изследователи смятат, че социалните мрежи могат да окажат влияние върху психичното ни здраве и поведение.

Изследване от 2012 г. показва, че използването на Facebook може да засили чувството за безпокойство и малоценност у потребителите.

Според по-скорошно проучване, проведено от Ethan Cross, социален психиатър от Мичиганския университет, използването на Facebook може дори да намали нивото на щастие.

“На пръв поглед Facebook предоставя безценен ресурс за задоволяване на основните човешки потребности – необходимостта от социални връзки”, – казва доктор Крос. „Но ние открихме, че вместо
подобряване на възприемането на света, използването на Facebook често предизвиква обратния резултат.“

Но дали подобни твърдения не са преувеличени? Или наистина имаме нужда да се информираме, за да бъдем предупредени за тези опасности

Какво е социална мрежа

В действителност социалните мрежи са уеб сайтове, които позволяват на хора от цял свят да общуват, да обменят текстови съобщения, снимки, видео и аудио записи.
Facebook е най-голямата социална мрежа в света, с над един милиард и 200 милиона активни потребители месечно.

Например, средностатистическият американец прекарва в социалната мрежа около 7,6 часа на месец.
Последните статистически данни показват, че около 42% от възрастните използват няколко социални мрежи едновременно. Може би не е изненадващо, че по-голямата част от потребителите на тези сайтове са млади хора, на възраст до 30 години, въпреки че броят на възрастните потребители непрекъснато се увеличава.

Кое е това, което ни привлича в социалните мрежи?

Разбира се, едно от основните предимства на социалните мрежи е възможността за комуникация, незавиfacebookсимо от разстоянието.

Facebook има за цел:

“Да даде възможност на хората да общуват, да направи света по-открит и комуникативен. Хората, които използват Facebook могат да поддържат връзка със семейството си и приятелите си, да научават какво се случва по света и да споделят това, което е важно за тях.”

Зависимост от социалните мрежи

Последните статистически данни показват, че 63% от американците, които използват Facebook влизат в сайта всеки ден, а 40% от потребителите – няколко пъти на ден, основно с цел развлечение.

Явлението зависимост от Facebook е толкова разпространено, че е била разработена специална скала, която се казва “Скала на зависимост от Facebook Берген”. Тази скала е разработена от д-р Cecilie Andraessen и нейните колеги от Медицинския университет в Берген (Норвегия), и използва шест критерии за измерване на степента на психологическа зависимост от Facebook, сред които са: „Прекарвате ли много време мислейки за Facebook и планирайки как да го използвате?“ Или „Използвате ли Facebook за да забравите за личните си проблеми?“ Ако на четири от шестте въпроса отговорите с „често“ или „много често“, това говори за вашата психологическа зависимост от Facebook.

Интересно е, че изследователите са открили закономерност : колкото по-депресирани и уязвими са хората, толкова по-податливи са на зависимост от социалните мрежи.
Друго изследване показва, че пристрастеността към Facebook може да бъде жаждата за слава.
Въз основа на тези изследвания, учените стигат до извода, че много потребители, пристрастени към Facebook го използват като начин да привлекат вниманието на други хора и за да повишат самочувствието си.

Но може ли социална мрежа да има отрицателно въздействие върху психичното здраве и
благополучие на потребителя?

Отрицателните последствия от социалните мрежи

През 2012 г. британската компания Anxiety провела анкета на тема колко често потребителите използват социалните мрежи и влиянието им върху емоциите.
53 % заявили че след регистрацията си поведението им се променило, а 51 процента отговорили, че промяната е в отрицателна посока.

Много хора използват социалните мрежи за да сравняват себе си с другите и това сравнение може да доведе до негативни емоции. Сравнявайки постиженията си с тези на приятелите си те губят увереност в себе си.

“Този проблем определено набира скорост през последните години”, казва Д-р Rauch. “Ние знаем, че в социалните мрежи хората често създават идеализирани версии на своя живот, прикривайки действителността, което може да доведе до изкривено възприемане и отрицателни емоции”.
Освен това, проучването показва, че две трети от участниците съобщават за проблеми със съня след използване на социалните мрежи, а 55 % изпитват чувство на безпокойство и дискомфорт ако по някаква причина не са могли да влязат в акаунта си.

Друго изследване показва, че комуникацията в социалните мрежи може да има отрицателно въздействие върху личните срещи на хората, особено ако те поначало са по-депресирани.

Друг проблем на социалните мрежи – това е виртуалното насилие. Както бе споменато по-горе, по-голямата част от потребителите на социални мрежи са лица под 30-годишна възраст, от които повечето са тийнейджъри.

Според данни на организацията Enough is Enough (EIE), която има за цел да направи интернет по безопасно място за децата, 95 % от подрастващите, използващи интернет поне веднъж са се сблъсквали с лични заплахи в социалните мрежи а 33% са били жертва на психически тормоз.

Може ли използването на Facebook да подобри психическото здраве и възприятието за света
Въпреки че много проучвания показват негативните ефекти от използването на социалните мрежи, някои учени смятат, че от това може да се извлече известна полза. Например, социалните мрежи могат да бъдат един чудесен инструмент за разпознаване на лица с психични проблеми.

Изследване показва, че активността във Facebook може да бъде индикатор за психичното здраве на човека.
Друго проучване от Калифорнийския университет, установява, че социалните мрежи могат да „разпространяват щастие.“ Учените са доказали, че публикуването на положителни статуси зарежда с оптимизъм много хора.

Социалните мрежи са част от живота ни, и те имат както положителни, така и отрицателни страни. Обстойните проучвания на въздействието на социалните мрежи върху човешката психика все още не са направени. Едно е сигурно – малко вероятно е в близко бъдеще да очакваме намаляване използването на социалните мрежи.