За най-ефективната диета е признат сънят, а работата през нощта може да предизвика напълняване

Работата през нощта повишава значително и рискове от развитие на рак на млечните жлези и болести на сърцето

Такива са изводите на учените, направени според проведени проучвания и анализи. Специалистите смятат, че наличието на наднормено тегло у хората, които систематично работят през нощта, е обусловено най-напред от спецификата на трудовата им заетост. В процеса на изследването са анализирани десетки научни трудове по темата и са включени данни от показателите на няколко стотин хиляди души, което е позволило да се получат достоверни от статистическа гледна точка резултати.

Става ясно, че периодичната или редовна трудова заетост във вечерните и нощни часове, в крайна сметка е тясно свързана с натрупването на наднормено тегло. Вероятността от напълняване у хората, ангажирани с нощен труд, се оказва средно 23-35% по-висока от колегите им, които работят през деня.

Дадената тенденция е най-силно изразена сред работниците от промишлените предприятия. Оказва се обаче, че наднорменото тегло далеч не е единствената опасност, свързана с подобен график на труд и отдих.

Работата през нощта повишава значително и рискове от развитие на рак на млечните жлези и болести на сърцето.

В научното изследване е отбелязано също, че посоченият нощен график се явява норма за близо 700 милиона души на планетата. Неотдавна британски специалисти доказаха, че нощната работа се отразява негативно върху скоростта на реакции и качеството на паметта, и е причина за съществени отклонения в биологичните ритми, което от своя страна провокира редица проблеми с метаболизма и способства формирането на нездравословни гастрономични наклонности.

Специалистите смятат, че откритите закономерности трябва да бъдат внимателно разгледани от трудовото законодателство на различни страни по цял свят и да бъдат направени съответните промени в полза на здравето на хората.

Източник: medvesti.com/