Учителят ПЕТЪР ДЪНОВ за мисията на българите

„…Вие сте пратени в България. Тук е една необработена, сурова почва с троскот. Трябва да копае човек половин метър, за да я обработи и пречисти. Да бъде човек твърд и устойчив – само при българите може да научи това. Трябва да живееш при тях, за да научиш твърдост на волята.“

„…Кое е съществено за българина? Той е твърдият елемент, който съществува. Българинът се отличава с голяма твърдост, упоритост. Всеки човек, който слиза на земята, трябва да мине през българите, за да добие твърдост, да му ударят печата на твърдостта. Най-доброто семе, което расте е българинът. Богомилите са дошли тук, за да придобият това качество-твърдостта, за да проповядват после добре Божественото учение.“

„…Когато духовният свят иска да кали човека, да му придаде повече твърдост, изпраща го на Земята да се роди българин. Който иска да се справи с мъчнотиите, да придобие твърдост, става българин.“

„…Българите не оценяват нещата и са готови винаги да се подиграват, да се надсмиват. Това се дължи на факта, че религиозното чувство у тях е слабо развито.Отсъствието на религиозно чувство им създава големи нещастия.“

„…Един от най-големите недъзи на българите е, че те нямат почитание един към друг.“

„…Българите са хора на волята. У тях челото, носът и брадата са еднакво развити. Ето защо те не могат да бъдат само хора на чувството. Българинът иска Любовта да се изрази на дело.“

„…Казвам ви, че ако българите не възприемат това учение, което ние проповядваме, от България нищо няма да остане, нито помен! Даже името на българите ще се зачеркне, знаете ли това? Ако възприемат това Божествено учение, тяхното име ще се запише със златни букви“

~ из беседите на П.Дънов