Учителят ПЕТЪР ДЪНОВ за дишането : Когато се научите да дишате правилно, всичките ви работи ще се оправят…

Щом човек не диша правилно, и дъвкането не става правилно, нито храносмилането, нито кръвообращението, нито мисленето, нито чувстването са правилни. Всичко е в дисхармония. Променен е ритмусът на живота.

Заслужава човек да посвети целия си живот, за да се научи да диша правилно. Когато се научите да дишате правилно, всичките ви работи ще се оправят.

Науката за дишането е много ценна, макар и елементарна. Сутрин дихателните упражнения са абсолютно необходими, за да стане нормално опресняване на мозъка. Вечерно време трябва да правим същите упражнения, за да се нормализира нервната система. Между стомашния мозък и главния мозък, за да започнат функциите нормално, трябва да се поема въздух. След като легнете, да имате приятен сън, няма да сънувате, че ви гонят мечки или змии, няма да има падания и ставания; като се събудите сутринта, ще бъдете бодър, весел, ще ви е леко и ще започнете работата си
добре. Има неща, които зависят само от вас, и като ги правите, ще дойдете до друга фаза на развитие. Това, което зависи от природата, тя го дава и е толкова щедра, че всякога, ако сме във връзка с нея, ще имаме нейното благоволение. Някои от вас са бедни, нямат пари за лекарства, аз за тях давам тези методи, които могат да се споделят с другите, след като са опитани и са дали резултат. Казвам ви, ще вдигнете ръцете си нагоре рано преди зазоряване, ще се концентрирате десетина минути към слънцето и после ще препратите всичката слънчева енергия навсякъде из удовете си. Пет-шест пъти ще направите това. Вечерно време отдолу, от центъра на земята ще
почнете; земната енергия ще дойде и тогава непотребното от ума ще го вземе слънцето и ще стане обмяна и ще започне енергията от центъра на слънцето до центъра на земята да функционира, а вие ще сте в средата, в екватора, тогава всичко ще тръгне на добре. Всички разумни и възвишени същества живеят по този начин. Адептите правят това, светиите – също. Те ядат наймалко по четвърт час, бавно, съсредоточено, спокойно.

Дишането и храненето са мярка за определяне степента на човешкото развитие. Който диша правилно, ще измени състоянието на храносмилателната и дихателната система и ще бъде господар на нисшите сили в себе си, ще пречисти кръвта си.

Не дишате ли правилно, ще сънувате страшни сънища, че ви гонят свирепи животни, че ви гонят неприятели, че се движите в тъмнина и прочее.
Едно болнаво поколение, което не диша дълбоко, ще създаде още похилаво поколение.
Душата на човек е в гърдите му, в дихателната система. Слънчевият възел е седалище на душата. Ще дойде ден, когато човек ще диша с всички клетки на тялото си. Който може да задържа въздуха в дробовете си половин час, той е богат, господар е на условията.

Дишането – това е ключът, за да сте здрави. Онзи, който не може да диша правилно, нито Господа хвали, нито себе си, нито добро може да направи. В дишането е всичко.

Хора, които имат някакъв недостатък в дишането, са сприхави, нервни, лесно се сърдят и най-малката причина може да ги изкара от равновесие.

Кръвта не може да се пречисти, ако не дишате правилно, а в нечистата кръв се образуват утайки и вредни организми.

Ние дишаме чрез дробовете и чрез порите си, но има хора, които са постигнали вътрешно дишане – чрез астралното и умственото си тяло. Някои могат да задържат въздуха в дробовете си повече от половин час. Светът ще се оправи чрез дишане.

Едно упражнение за дишане според ритъма на сърцето: ще броите мислено до шест според пулса на сърцето и ще поемате въздух. Ще задържате въздуха и ще броите до три. После ще издишате въздуха и пак ще броите до шест. Шест вдишки, три задържания, шест издишки – всичко 15. Числото 15 е разклащане на дявола, не да изхвърлиш дявола, но да разклатиш основите му. Упражнението се прави три пъти.
Въздухът е склад на божествени енергии; животът там е складирал своите енергии – това е най-големият склад. Ако не дишаш правилно, нито храносмилането, нито кръвообращението, нито мисленето ти ще бъде правилно. Горното упражнение ще изгони от вас ревматизма, сърцебиенето и главоболието.

Голяма сила се крие в упражненията. Изкуство е да правиш упражнения, без да се отегчиш. Вие ги правите, но бързате, нямате търпение. Какво ще правите, ако имате ревматизъм? Без търпение не можете да се лекувате.
Каквито и да са упражненията, всички имат обща, крайна цел – да се развива божествената воля у човека.