Тези два Закона на Вселената са свързани директно с твоето Щастие!

Нашата Вселена се ръководи от два закона: няма да ги откриеш в учебниците по физика, но ако ги познаваш и се съобразяваш с тях, животът ти мигновено ще се промени.

Първият закон гласи, че Вселената има дуалистична природа.

Според този закон нищо не може да съществува, ако не съществува и обратното в нея. Попитай рибата какво е водата. И да можеше да говори, нямаше да знае какво да ти каже. Рибата не знае, че е мокра, защото си няма никаква представа какво означава да си сух. Обаче ти, който не си риба, познаваш всяко нещо само благодарение на това, че познаваш и обратното на него.

Знаеш какво е светлината, защото познаваш мрака.

Знаеш какво е топлината, защото познаваш студа.

Знаеш какво е омразата, защото познаваш любовта.

Знаеш какво е войната, защото познаваш мира.

Знаеш какво е болестта, защото познаваш здравето.

Следователно, нищо не би могло да съществува за теб, ако не съществуваше и обратното на него. Но това не са изкуствено създадени противоположности – това е начинът, по който умът ти опознава света.

Светлината и мракът например са неразделни. Когато си потопен в дневната светлина, мракът не изчезва. Той обгръща обратната страна на планетата. Някъде тези две начала се събират, преливат едно в друго безспир.

Следователно, макар и умът ни да възприема нещата едно по едно, съществува една единствена реалност, която се проявява чрез два допълващи се и неразделни аспекта.

Вторият закон е законът за непостоянството. Той е по-лесен за разбиране: в живота всичко се променя и нищо не трае вечно.

Дори сега в тялото ти всичко се променя. Всеки ден в него умират около 432 милиарда клетки и всяка от тях се заменя от нова, съвсем нова, току що родена на света. В рамките на четири седмици цялата ти кожа ще бъде обновена. А след по-малко от петнайсет години ще имаш ново тяло на мястото на предишното.

Какъв е тогава смисълът да вложиш доверие и очаквания в нещо, което се променя под носа ти? В известен смисъл, поне от физическа гледна точка, ти никога не оставаш същия човек от предишния ден.

За какво ни е да знаем всичко това? Много просто: тези два закона са свързани директно с твоето щастие.

Първият – този за дуализма ти казва, че ако елиминираш от живота си негативните, болезнените, тъжните сбития, няма да ти се случи и нищо приятно, няма да оцениш позитивните страни и никога повече няма да можеш да бъдеш щастлив.

Познавам хора, живеещи на места, където никога не вали и небето е винаги синьо. Мнозина от тях, когато отиват на почивка, избират студени места, където да си облекат палто, от време на време да се намокрят под дъжда или да пипнат снега. Това се отнася и за някои нелеки житейски събития. Не е лесно да признаем, че имат и полезна страна, но е така.

За щастие, съществува и вторият закон – за непостоянството. Благодарение на него знаеш, че когато се чувстваш зле, колкото и да е зле, няма да е завинаги. Някъде злото живее, прикрепено към доброто. По силата на закона за дуализма е предопределено, че едното ще отстъпи място на своята противоположност. Законът за непостоянството пък предопределя, че ще премине.

Такава е истинската природа на Вселената.

Побързай да научиш правилата на играта, за да участваш активно, а не само да си им подвластен. Колкото повече знаеш, толкова по-осъзнат ще бъдеш. И толкова по-способен да сърфираш по вълните на живота.

Автор : Алберто Симоне