Упражнения чигун : Дълголетието започва от краката

Повечето хора страдат от отоци и болки в краката. Как да им се помогне? Как да се укрепят краката? За това ще ви помогне комплексът „Чигун за дълголетие на краката”. Този комплекс е особено полезен за онези, които работят седнали, а също и за онези, които имат болки в кръста, гърба, бъбреците.

Според древните, старостта започва не с бръчките на лицето, а с болестите на краката, и тайната на младостта е в укрепването на краката. Техните болести показват настъпването на старостта. На Изток казват: „Пази на дървото корена, а на човека – краката”.

Състоянието на нашите крака в голяма степен се определя от здравето на бъбреците, тъй като по меридианите на бъбреците, основно, се движи към краката енергията чи. Древните са наричали бъбреците „вратите на живота”. В тях се намира запас от енергия чи, получен още при раждането, наследствена чи. По кръга У-Син бъбреците са свързани с костите на нашия организъм. От здравето на бъбреците зависи не само нашата сила, кръвообръщението в краката, но и състоянието на костния мозък, здравето на кръстния отдел на гръбнака, дебелото черво, органите в малкия таз, а също и сексуалната енергия.

Да разгледаме сега основните упражнения чигун за укрепване на краката.

Даоско дишане

Това упражнение се изпълнява седейки на пода или на стол. Поставете дланите една върху друга (при жените лявата отдолу, а при мъжете дясната). Поставете ръцете в долната част на корема. Дишайте спокойно. На вдишване изтеглете навътре корема си, представяйки си, че вдишвате енергията на водата и напълвате с нея долната част на корема. На издишване изпъчете напред корема си. Повторете упражнението от 3 до 5 пъти.

При изпълнение на това упражнение трябва да почувствате топлина в корема. Ако почувствате хлад или тежест, това означава, че имате нарушения в работата на енергийния център. Продължете да се занимавате, постепенно тези усещания ще преминат и ще се появи усещане за топлина. Не бива да бързате и да се напрягате силно.

На Изток казват: „Не дърпайте цветето за пъпката, за да порасне по-бързо, защото можете да го скъсате. Оставете го да израсне само”.

„Съхраняването на топлината в долната част на корема” – е една от тайните за дълголетие и здрави крака и бъбреци.

Масаж на кръста

След като добре сме подишали с корема, да помасажираме кръста. Ще масажираме кръста с длани и кръгообразни движения. После по същия начин ще масажираме областта на бъбреците и опашката. Ще завършим разтриването на кръста с помощта на кокалчетата на свитите в юмрук длани. Движенията правим нагоре и надолу, наляво и надясно. Направете от 5 до 9 повторения на всяко движение.

Тези движения ще помогнат за укрепване на бъбреците, дебелото черво, опашката, кръстния отдел на гръбнака и да се разпредели енергията в долните части на тялото.

Масажирайки кръста, да си спомним думите на древните: „Кръстът управлява всички преходи в тялото. Ръководи всички промени. Той поддържа връзката между горната и долната част на тялото”.

Масаж на краката

След масажа на кръста е добре да се направи масаж на краката. Ако нямате много време, пропуснете този пункт и преминете към следващия – „Необичайни крачки”.

Мислено напълваме шепите с вода, измиваме краката подред. Започваме да масажираме десния крак. Поставяме го на пръсти и започваме да масажираме центъра на стъпалото. Именно тук се намира най-важната енергийна точка, свързана с бъбреците. Древните са я наричали „бликащ извор”, „сърцето на стъпалото”.

После поставяме крака на пета и отново масажираме стъпалото и пръстите.

Не забравяме да си представяме, че болестотворната енергия изтича от пръстите на стъпалата в земята.

След като завършим масажа на десния крак, преминаваме към левия. Повтаряме всяко движение от 1 до 7 пъти.

Масажът на кръста и краката може да се изпълни и с реална водна енергия, например при вземане на душ.

Необичайни крачки

Това упражнение може да се изпълнява сутрин, и особено добре по време на активността на меридиана на бъбреците – от 17 до 19 ч. То способства за по-доброто кръвообръщение на краката и главата, укрепва бъбреците, нормализира кръвното налягане, и даже снема отоците.

Заемете удобна поза на стола и леко потропайте с краката по пода последователно или едновременно в следния порядък: с пръстите, с петичките, с цялото стъпало. Повторете по 7 пъти всяко движение. Изпълнявайте дотогава, докато краката не се затоплят.

Змия, свиваща се на кълбо

Застанете прави, ръцете отпуснати, краката на ширината на раменете. Поставете дланите на коленете и започнете бавно да ги въртите с широка амплитуда: навътре, навън, наляво и надясно.

Упражнението ще помогне да се укрепят краката, ставите и бъбреците.

Чигун-ходене

За укрепване на бъбреците и краката са полезни разходки на свеж въздух. По време на разходка задръжте вниманието на стъпалата си (при нормално и високо кръвно налягане). При ниско кръвно налягане се съсредоточете върху горната част на тялото.

Да достигнем с пръстите до небето и земята

Заемете основен стоеж. Дланите, напълнени мислено с вода, поставете в областта на бъбреците (на кръста). Постойте няколко секунди, затопляйки бъбреците с длани, за да се разтегнат по-добре краката.

На вдишване се повдигнете на пръсти и се протегнете нагоре, към небето. На издишване се отпуснете на цели стъпала и се протегнете с пръсти към земята, лекичко приклякайки.

Това разтягане ще помогне да укрепнат мускулите, костите, съдовете, гръбнака, краката, да се напълни тялото с енергията на небето и земята.

Танцът на морските вълни

Произволен танц, в който ръцете се движат подобно на морски вълни, ще помогне да се укрепи първоелементът вода в тялото, бъбреците, краката и вътрешна сила, а образът на морските вълни ще бъде добър учител в усвояването на движенията на чигун, ще помогне хармонично да се разпредели енергията в тялото и около него, да се укрепи защитната чи.

Заемете основен стоеж. Представете си, че вашите ръце са морски вълни, които плавно се повдигат и спускат, последователно или едновременно, имитирайки движенията на морските вълни. Тялото следва движението на ръцете. Вдишването помага да се повдигнат ръцете, а издишването – да се отпуснат.

В края на танца поставете и подръжте за известно време поставените една върху друга длани на центъра в долната част на корема.

Укрепването на бъбреците, краката и кръста е особено полезно зимно време. Бъбреците трябва да укрепват онези, които са се родили през зимата – при тях бъбреците са уязвими. Не забравяйте, че бъбреците обичат топло – завивайте ги през зимата и ще получите в отплата благодарност и лека походка.

Източник превод: Петя Стоянова за Спиралата